Les principals línies del nostre projecte van lligades a la gestió, recerca, difusió i didàctica del patrimoni cultural, la història i l’arqueologia. Oferim assessorament en valoració de patrimoni cultural, inventaris i catàlegs de patrimoni, serveis de recerca i d’investigació històrica i arqueològica, exposicions, confecció de rutes turístiques, visites i rutes culturals programades o a petició del client, activitats didàctiques per a escoles, i xerrades, conferències i tallers per a tot tipus de públic.

Comptem amb professionals i col·laboradors amb una àmplia experiència en l’àmbit de la cultura i el patrimoni, la història, l’arqueologia, la museologia, la investigació i la documentació, així com en la gestió i difusió de projectes culturals i en activitats de dinamització i didàctica del patrimoni.

Els professionals de la gestió cultural treballem per donar resposta a les diverses necessitats, relacionades amb la cultura i el patrimoni, que sorgeixen a l’Administració pública, al sector privat i a la societat civil davant les noves realitats del sector cultural. L’experiència dels professionals d’Atri Cultura i Patrimoni en el sector de la gestió, recerca, difusió i didàctica del patrimoni cultural aporta un valor afegit en els serveis d’interpretació del patrimoni i de turisme cultural que es realitzen.

Els serveis que oferim des d’Atri Cultura i Patrimoni són els següents:

 

castell_Palafolls Osor_pont_20140809 Llagostera_20140531