A ATRI Cultura i Patrimoni entenem la gestió del patrimoni cultural com una tasca multidisciplinària, que cal abordar amb rigor, profunditat i Gironaprofessionalitat per poder-lo posar adequadament al servei de tothom. Treballem, ja sigui de manera integral o en col·laboració, en tot tipus de projectes que permetin posar en valor qualsevol element o conjunt de patrimoni cultural: edificis històrics, conjunts monumentals, jaciments arqueològics, inventaris de patrimoni, recerca documental, etc.

Alguns dels serveis que des d’ATRI CULTURA I PATRIMONI oferim sobre gestió de projectes culturals, són els següents:

  • Inventaris i catàlegs de patrimoni.
  • Mapes de patrimoni cultural local, comarcal i d’altres zones específiques.
  • Anàlisi històrico-arquitectònica d’edificis i monuments.
  • Disseny, redacció, gestió i execució de projectes i plans estratègics culturals, patrimonials i turístics.
  • Estudis i informes divulgatius en els àmbits del patrimoni, la història i la cultura.
  • Assessorament en rehabilitació d’edificis històrics.
  • Estudis històrics i etnològics i recerca documental.
  • Plans i projectes de protecció, difusió i rendibilització del patrimoni cultural.
  • Estudi d’elements patrimonials per a la creació de rutes, punts d’interès i visites.
  • Informes i projectes que permetin regular la protecció del patrimoni cultural: Declaració de BCIL o BCIN, Catàlegs de Béns Protegits, Plans Especials, Plans Directors, Catàlegs de Masies i Cases Rurals.