ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU és una empresa familiar creada l’any 2013, especialitzada en patrimoni cultural, arqueologia i història, especialment de la comarca de la Selva i de l’àmbit de Girona (Alt i Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany i Ripollès), i comarques limítrofes (Maresme, Osona i Vallès Oriental).

Les principals línies de treball van lligades a la gestió cultural, recerca, difusió i didàctica del patrimoni cultural, la història i l’arqueologia. Oferim assessorament en valoració de patrimoni cultural, inventaris i catàlegs de patrimoni, serveis arqueològics i excavacions, serveis de recerca i d’investigació històrica, exposicions, confecció de rutes turístiques, visites i rutes culturals programades o a petició del client, activitats didàctiques per a escoles, i xerrades, conferències i tallers per a tot tipus de públic.

Els professionals de la gestió cultural treballem per donar resposta a les diverses necessitats, relacionades amb la cultura i el patrimoni, que sorgeixen a l’Administració pública, al sector privat i a la societat civil davant les noves realitats del sector cultural. L’experiència dels professionals d’Atri Cultura i Patrimoni en el sector de la gestió, recerca, divulgació i didàctica del patrimoni cultural aporta un valor afegit en els serveis d’interpretació del patrimoni i de turisme cultural que es realitzen. Els criteris de treball que utilitzem es basen en satisfer la demanda del client, però sense oblidar mai el rigor històric i científic.

Els serveis que oferim des d’Atri Cultura i Patrimoni són els següents: