Coneixem de veritat la nostra història? Som conscients de la gran quantitat d’elements de patrimoni cultural que ens envolten? Sosté la vella dita que “conèixer és estimar”, i ningú dubta que estimar la història i el patrimoni cultural del nostre entorn és la millor garantia de la seva conservació, pervivència i transmissió a les properes generacions.

Des d’ATRI CULTURA I PATRIMONI facilitem l’apropament del patrimoni cultural i la història a tothom, d’una manera amena i entenedora, però alhora rigorosa, amb xerrades i conferències, edició de guies i publicacions, itineraris culturals i turístics, etc. Ens adaptem a l’edat i a les característiques dels interessats, amb projectes fets a petició i demanda del client.

Alguns dels serveis que des d’Atri Cultura i Patrimoni oferim sobre dinamització cultural i turística, són els següents:

 • Gestió i serveis a equipaments culturals i turístics.
 • Dinamització d’espais i equipaments culturals (museus, centres d’interpretació, etc.): planificació, coordinació, personal especialitzat, educadors, dinamització o control de sala.
 • Organització i programació de visites i rutes culturals per conèixer d’una forma amena i planera, però rigorosa, la història i el patrimoni cultural del territori on vivim.
 • Organització de cicles de conferències, xerrades, cursos o tallers relacionats amb la història, l’arqueologia i el patrimoni per a centres cívics, cases de cultura, biblioteques, arxius, entitats públiques i privades, associacions, fundacions, etc. a demanda.
 • Organització i coordinació de seminaris i conferències sobre patrimoni i/o història amb la participació d’experts locals, acadèmics o polítics.
 • Oferta de continguts culturals o històrics per a jornades, fires i esdeveniments diversos.
 • Planificació de programes i productes de turisme cultural.
 • Xerrades i conferències històriques i culturals a demanda.
 • Redacció de continguts sobre història, arqueologia i patrimoni per qualsevol tipus de suport imprès, digital o audiovisual: publicacions periòdiques, revistes, díptics i tríptics, fulletons i catàlegs turístics, guies, webs, documentals, etc.
 • Elaboració de guies, visites guiades, senyalització de rutes turístiques, cursets, conferències, tallers, concursos, jornades temàtiques, etc.
 • Publicació de llibres, catàlegs, estudis i guies sobre patrimoni històric i cultural.
 • Confecció i senyalització d’itineraris d’interès històric i cultural.
 • Visites i rutes culturals per a grups, associacions, excursionistes, casals de jubilats, famílies, etc.
Visita cultural a Caldes de Malavella (Jornades Europees de Patrimoni 2014)
Visita del grup Vitraris al castell de St. Iscle de Vidreres (16/11/2014)
Curs d’Història de Catalunya realitzat a Amer (la Selva), l’any 2015. Aquest curs consta de 8 sessions presencials + 1 visita cultural i es pot programar a biblioteques, centres cívics, associacions, casals de jubilats, etc.