ATRI CULTURA I PATRIMONI compta amb professionals que tenen una llarga trajectòria en el camp de la investigació i divulgació de la història, un dilatat currículum en gestió i difusió del patrimoni cultural, i un profund coneixement del territori, dels seus recursos i potencialitats culturals i dels seus agents.

Aquests actius permeten que una de les principals característiques de la nostra empresa sigui la Consultoria Cultural i Històrica. L’objectiu d’aquesta proposta és oferir assessorament i recolzament tècnic i/o científic en qualsevol aspecte de la història i del patrimoni cultural. En aquest camp, ens posem al servei tant d’organismes públics (ajuntaments, consells comarcals, consorcis, empreses públiques), com ens privats (empreses, fundacions, serveis d’arquitectura o d’enginyeria, professionals de diversos camps, persones a títol particular), com associacions i col·lectius diversos.

A través de la consultoria cultural i històrica oferim els següents serveis:

 • Assessorament tècnic en obres (públiques o privades) i en projectes de rehabilitació d’edificis històrics (estudis arqueològics i històrico-arqueològics d’edificis / masos / BCIL /BCIN, etc.)
 • Assessorament sobre procediments, tramitacions i permisos amb l’administració pública vinculats a l’arqueologia o al patrimoni cultural.
 • Assesorament en la tramitació de subvencions sobre Arqueologia, Patrimoni Cultural, etc. de treballs realitzats per encàrrec.
 • Col·laboració en la redacció, gestió i execució de projectes sobre el patrimoni cultural.
 • Assessoria en projectes turístics culturals.
 • Propostes i assessorament per a setmanes culturals, jornades, fires,festes populars, etc.
 • Consultoria i assessorament històric per a la rehabilitació d’edificis històrics, patrimonials o masies (tant als equips tècnis: arquitecte tècnic, constructor, arquitecte, promotor, etc. com a propietaris o particulars).
 • Assessorament i participació en la confecció d’informes, memòries, estudis o publicacions referents a la història o al patrimoni cultural.
 • Assessorament i participació en la confecció d’exposicions, guies i material informatiu o divulgatiu sobre història i patrimoni cultural.
 • Assessorament en investigacions històriques i genealògiques.
 • Assessorament a col·leccionistes privats que tinguin peces arqueològiques.
Torre de Recs (Osor, la Selva). Assessorament del projecte de rehabilitació i intervenció arqueològica.
Interior de la Torre de Recs (Osor, la Selva). Assessorament del projecte de rehabilitació i intervenció arqueològica.