ATRI CULTURA I PATRIMONI compta amb professionals que tenen una llarga trajectòria en el camp de la investigació i divulgació de la història, un dilatat currículum en gestió i difusió del patrimoni cultural, i un profund coneixement del territori, dels seus recursos i potencialitats culturals i dels seus agents.

Aquests actius permeten que una de les principals característiques de la nostra empresa sigui la Consultoria Cultural i Històrica. L’objectiu d’aquesta proposta és oferir assessorament i recolzament tècnic i/o científic en qualsevol aspecte de la història i del patrimoni cultural. En aquest camp, ens posem al servei tant d’organismes públics (ajuntaments, consells comarcals, consorcis, empreses públiques), com ens privats (empreses, fundacions, professionals de diversos camps, persones a títol particular), com associacions i col·lectius diversos.

A través de la consultoria cultural i històrica oferim els següents serveis:

  • Assessorament sobre procediments, tramitacions i permisos amb l’administració pública.
  •  Tramitació de subvencions.
  • Col·laboració en la redacció, gestió i execució de projectes sobre el patrimoni cultural.
  • Assessoria en projectes turístics culturals.
  • Propostes i assessorament per a setmanes culturals, jornades, fires,festes populars, etc.
  • Consultoria i assessorament històric per a la rehabilitació d’edificis.
  • Assessorament i participació en la confecció d’informes, memòries, estudis o publicacions referents a la història o al patrimoni cultural.
  • Assessorament i participació en la confecció d’exposicions, guies i material informatiu o divulgatiu sobre història i patrimoni cultural.
  • Assessorament en investigacions històriques i genealògiques.
  • Assessorament a col·leccionistes privats que tinguin peces arqueològiques.
Torre de Recs (Osor, la Selva). Assessorament del projecte de rehabilitació i intervenció arqueològica.
Interior de la Torre de Recs (Osor, la Selva). Assessorament del projecte de rehabilitació i intervenció arqueològica.