A Atri Cultura i Patrimoni entenem la gestió del patrimoni cultural com una tasca multidisciplinària, que cal abordar amb rigor, profunditat i professionalitat per poder-lo posar adequadament al servei de tothom. Treballem, ja sigui de manera integral o en col·laboració, en tot tipus de projectes que permetin posar en valor qualsevol element o conjunt de patrimoni cultural: edificis històrics, conjunts monumentals, jaciments arqueològics, inventaris de patrimoni, recerca documental, etc.

Alguns dels serveis que des d’ATRI CULTURA I PATRIMONI oferim sobre gestió de projectes culturals, són els següents:

 • Gestió i serveis a equipaments culturals i turístics.
 • Gestió de museus, conjunts arqueològics i itineraris culturals.
 • Dinamització d’espais i equipaments culturals (museus, centres d’interpretació, exposicions, jaciments arqueològics, etc.).
 • Projectes d’activitats de divulgació històrica, arqueològica i cultural.
 • Inventaris i catàlegs de patrimoni.
 • Mapes de patrimoni cultural local, comarcal i d’altres zones específiques.
 • Anàlisi històrico-arquitectònica d’edificis i monuments. Estudi de paraments.
 • Estudis històrics i arqueològics.
 • Estudis històrico-documentals.
 • Disseny, redacció, gestió i execució de projectes i plans estratègics culturals, patrimonials i turístics.
 • Estudis i informes divulgatius en els àmbits del patrimoni, la història i la cultura.
 • Assessorament en rehabilitació d’edificis històrics.
 • Estudis històrics i etnològics.
 • Recerca documental i històrica.
 • Creació i conceptualització d’itineraris d’interès històric i cultural.
 • Projectes de senyalètica patrimonial (recerca, continguts i disseny).
 • Plans i projectes de protecció, difusió i rendibilització del patrimoni cultural.
 • Estudi d’elements patrimonials per a la creació de rutes, punts d’interès i visites.
 • Informes i projectes que permetin regular la protecció del patrimoni cultural: Declaració de BCIL o BCIN, Catàlegs de Béns Protegits, Plans Especials, Plans Directors, Catàlegs de Masies i Cases Rurals.
Excavació del Pont Vell de la Rovira, antic pont del riu Ter a Sant Pau de Segúries (Ripollès). Els resultats de l’excavació arqueològica, juntament amb una recerca documental dins el projecte “Cruce de Caminos” Interreg POCTEFA (PATRIMC@T) – Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al qual l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries es va adherir, és la base amb la qual vam treballar per poder fer els continguts i el disseny de la senyalètica patrimonial d’aquest municipi.