Atri Cultura i Patrimoni compta amb arqueòlegs i professionals de reconeguda solvència per realitzar qualsevol intervenció sobre patrimoni arqueològic, ja sigui parcialment o de manera global, des de la redacció de projectes fins a l’excavació arqueològica, passant per estudis d’impacte, controls, prospeccions, estudis especialitzats, projectes de restauració i conservació de jaciments o propostes didàctiques o de divulgació del patrimoni arqueològic.

Els serveis d’arqueologia que oferim des de l’empresa Atri Cultura i Patrimoni són:

 • Assessorament tècnic i arqueològic en obres (públiques o privades) i en projectes de rehabilitació d’edificis històrics (edificis catalogats / masos / BCIL /BCIN, etc.)
 • Controls arqueològics: seguiments d’obres i de moviments de terres.
 • Excavacions arqueològiques (preventives, d’urgència i programades).
 • Estudis d’impacte o d’afectació sobre el patrimoni cultural, arqueològic, arquitectònic i etnològic.
 • Estudis històrico-arqueològics i d’arqueologia vertical d’edificis (catalogats, o no).
 • Prospeccions, sondejos, rases i controls arqueològics.
 • Elaboració d’informes i memòries arqueològiques.
 • Direcció tècnica de camps de treball d’arqueologia i de recuperació de patrimoni històric.
 • Classificació i estudi de material arqueològic.
 • Consolidació, restauració, conservació i manteniment de jaciments arqueològics.
 • Projectes de rendibilització de jaciments.
 • Realització de cartes arqueològiques i d’inventaris de patrimoni arqueològic.
 • Projectes de recerca arqueològics.
 • Projectes d’excavació i recuperació de jaciments arqueològics.
 • Estudis especialitzats (material arqueològic, antropologia, antracologia, carpologia …).
 • Publicacions científiques i tècniques sobre arqueologia.
 • Publicacions divulgatives sobre arqueologia.
 • Organització de tallers d’arqueologia.
 • Visites culturals de jaciments arqueològics.
 • Rutes de patrimoni arqueològic.
 • Organització de xerrades o cicles de conferències sobre arqueologia o patrimoni arqueològic.
Excavació arqueològica de les restes de la ciutat romana d'Aquae Calidae, a Caldes de Malavella (gener 2018), sota la direcció de l'arqueòleg Joan Llinàs i Pol.
Excavació arqueològica de les restes de la ciutat romana d’Aquae Calidae, a Caldes de Malavella (gener 2018), sota la direcció de l’arqueòleg Joan Llinàs i Pol.