La professionalitat i el rigor a l’hora de tractar la història, la documentació i el patrimoni cultural són uns valors que cuidem especialment a ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU. Un bon estudi i un tractament adequat dels documents històrics i dels elements de patrimoni són la base necessària per a una encertada difusió i divulgació posteriors.

Els serveis que s’ofereixen en investigació, recerca i documentació són:

  • Redacció de continguts històrics per a llibres, revistes, guies, catàlegs, tríptics, pàgines web, audiovisuals, etc.
  • Redacció i edició de llibres i guies sobre patrimoni i història per encàrrec.
  • Redacció d’articles sobre història i patrimoni cultural locals o d’una zona concreta, per a publicacions locals o comarcals.
  • Investigació històrica i documental per encàrrec.
  • Inventaris i catàlegs de patrimoni.
  • Buidatge i estudi documental.
  • Estudis de recerca i investigació.
  • Estudis històrico-arquitectònics d’edificis i monuments.
  • Recerca i estudi de documents històrics (fotografies, mapes, pergamins, llibres, recursos electrònics, etc..) relacionats amb la investigació i la difusió del patrimoni cultural.