En la novena campanya d’excavacions arqueòlogiques al castell de Sant Iscle de Vidreres (Selva), dirigides per l’arqueòleg Joan Llinàs, s’ha documentat una necròpolis infantil, dues sitges, entre d’altres troballes. Les excavacions arqueològiques s’hi vénen efectuant anualment des de l’any 2005 mitjançant tres torns de camps de treball adscrits a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, patrocinats per l’Ajuntament de Vidreres i gestionats pel Grup d’Esplai Vidrerenc.

necropolis_castell_vidreres

Documentada una necròpolis infantil al castell de Sant Iscle (Vidreres, Selva)