Aquest mes de març de 2016 ens hem adherit al Club Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona: http://ca.costabrava.org/que-fer/cultura/empreses/empreses-dactivitats/atri-cultura-i-patrimoni-114648

Aquesta adhesió respon a la voluntat que tenim des d’Atri Cultura i Patrimoni SLU de treballar en la difusió, dinamització i divulgació del patrimoni cultural, la història i l’arqueologia des del turisme cultural.

logo_cultura_identitat_PTCBG.jpg

Sabeu què és el Patronat de Turisme Costa Brava Girona?
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, fundat l’any 1976 per la Diputació de Girona, es un organisme mixt (sector públic i privat) que té per objectiu la definició i elaboració de línies estratègiques per al desenvolupament turístic de les comarques gironines.

En aquest sentit, la seva funció prioritària és promocionar les marques turístiques Costa Brava i Pirineu de Girona en els mercats emissors, i prioritzar-los en funció de la seva importància per a la destinació.

Així mateix, pretén fomentar la recerca turística per millorar el coneixement del sector, fent-ho repercutir en la presa de decisions, i fomentar també la qualitat en la prestació dels serveis turístics i en el conjunt de la destinació.

Per aconseguir aquests objectius estructura els productes turístics i el conjunt de l’oferta coordinant iniciatives turístiques dels diferents agents implicats. Alhora, col·labora amb ens promocionals d’àmbit català i espanyol per millorar la projecció turística de les comarques gironines.
Font: http://dom.cat/t3p

Ens hem adherit al Club Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona