El divendres 12 d’agost va finalitzar la 12a campanya d’excavacions arqueològiques al castell de Sant Iscle (Vidreres, la Selva). Les excavacions arqueològiques s’hi vénen efectuant anualment des de l’any 2005 mitjançant camps de treball adscrits a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, patrocinats per l’Ajuntament de Vidreres i gestionats pel Grup d’Esplai Vidrerenc. La direcció tècnica és a càrrec de l’arqueòleg Joan Llinàs i Pol, de l’empresa Atri Cultura i Patrimoni SLU.

2016_csi_castell_vidreres_arqueologia_2

El camp de treball d’aquest any 2016, que ha excavat al castell la primera quinzena d’agost, ha estat format per voluntaris d’arreu del món majors d’edat i gestionat per 5 monitors del Grup d’Esplai Vidrerenc. Aquest castell, que formava part del Vescomtat de Cabrera, es va construir al segle XII i estigué en funcionament fins a principis del segle XVI.

Els treballs d’aquesta campanya 2016 s’han centrat en tres zones del castell:

1- Costat oest del recinte principal. En aquest sector del recinte principal del castell s’han excavat dues sitges del segle XIII, excavades a la roca. De gran cabuda i d’una profunditat que supera els 2 metres, servien per emmagatzemar el gra que recaptaven els agents que els vescomtes de Cabrera tenien a Vidreres. Amb les dues sitges d’enguany ja són 21 les localitzades i excavades fins ara al castell de Sant Iscle.

2016_csi_castell_vidreres_arqueologia_sitja

2- Ampliació oest. S’ha treballat al costat sud d’aquesta ampliació, situada a ponent del recinte principal del castell. Les troballes efectuades han permès datar-la a la segona meitat – finals del segle XIII, i han revelat que es va construir sobre les restes d’un gran mur que delimitava l’accés principal al castell amb anterioritat a la seva construcció, al segle XII o principis del XIII. També s’hi han documentat dues petites habitacions del segle XV, el darrer moment en què el castell fou habitat.

2016_csi_castell_vidreres_arqueologia

 3- Finalment, s’ha treballat en el sector situat a l’exterior i a tocar de la muralla nord, sota el paviment de calç que s’estenia en tot aquest sector fins a tocar del fossat que encercla la totalitat del castell.

2016_csi_2_fb_videograf_girona_r

Els resultats d’aquesta campanya d’excavacions al castell de Sant Iscle han permès avançar una mica més en el coneixement de la seva evolució històrica i arquitectònica, molt especialment pel que fa al segle XIII, un moment crucial en què va patir profundes reformes que transformaren el petit castell feudal que havia estat al segle XII en una de les fortificacions més destacables del Vescomtat de Cabrera durant els darrers segles de l’edat mitjana (segles XIII a XV).

Joan Llinàs i Pol

Arqueòleg director de les excavacions

Atri Cultura i Patrimoni SLU

Finalitzada la 12a campanya d’excavacions arqueològiques al Castell de Sant Iscle (Vidreres)
Etiquetat a: