Aquest divendres 10 d’agost hem finalitzat la 14a campanya d’excavacions arqueològiques al castell de Sant Iscle (Vidreres, la Selva).

El castell de Sant Iscle, que formava part del Vescomtat de Cabrera, es va construir al segle XII i estigué en funcionament fins a principis del segle XVI. Les excavacions arqueològiques s’hi vénen efectuant anualment des de l’any 2005 mitjançant diversos torns de camps de treball adscrits a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, patrocinats per l’Ajuntament de Vidreres i gestionats pel Grup d’Esplai Vidrerenc i COCAT.

La direcció tècnica va a càrrec de l’arqueòleg Joan Llinàs i Pol, de l’empresa Atri Cultura i Patrimoni SLU, i pel que fa a la part del lleure, els monitors del Grup d’Esplai Vidrerenc són els encarregats de gestionar l’equip de voluntaris.

Enguany, hi ha hagut dos torns de voluntariats, un primer torn al juliol amb voluntaris catalans de 15 a 17 anys i un segon torn a l’agost amb voluntaris d’arreu del món, en aquest cas, majors d’edat.

Els treballs arqueològics d’aquest any s’han centrat en quatre zones del castell i ens han aportat novetats arqueològiques ben interessants:

1- Sala de la cisterna. En aquesta gran habitació, on hi havia la cisterna, en els treballs d’enguany hem documentat evidències del segle XII, entre les que destaquen un tram de muralla, un mur i una rudimentària llar de foc feta d’una solera d’argila i un cèrcol de pedres. També hi han aparegut dotze nous enterraments, segurament pertanyents a la necròpolis dels segles IX-X, anterior al castell, que hi havia en aquest indret i que eleven fins a 55 el nombre total d’inhumacions identificades fins a dia d’avui. La majoria d’aquests enterraments corresponen a nens petits, fet gens estrany degut a la gran mortalitat infantil pròpia de l’època. Aquests dotze enterraments estan pendents de realitzar-s’hi l’estudi antropològic corresponent, que aportarà noves dades, i que s’incorporaran a la memòria de la intervenció arqueològica que es presenta de cada campanya al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Excavant el 12è enterrament localitzat en la campanya d’aquest any al Castell de St. Iscle de Vidreres

2- Entre la façana sud i el fossat, hem tingut la sorpresa de la campanya d’enguany. De manera inesperada, s’han localitzat importants restes de la primera fase del castell, del segle XII. Les excavacions, de gran interès, estan deixant al descobert de moment dos panys de muralla i una torre, fins ara totalment desconeguts.

Netejant la nova torre i panys de muralla localitzats aquest 2018 en la XIV Campanya d’excavacions
Vista general de la muralla i la torre del s.XII documentades en aquesta campanya

3- Ampliació oest. Al segle XIV, en l’època de més esplendor del Vescomtat de Cabrera, el castell es va ampliar pel costat oest, amb dues grans estances. Aquest any s’ha treballat en la del costat sud, on s’han documentat restes del segle XV: l’enderroc de la teulada i quatre petites cubetes de calç emprades per a la construcció o reparació de murs.

4- També s’han iniciat els treballs en el sector exterior de la muralla nord, per sota del nivell de circulació de calç del segle, a la recerca de fases o de restes més antigues, que es preveu documentar en les properes campanyes.

Joan Llinàs i Pol
Arqueòleg i director de projectes d’Atri Cultura i Patrimoni SLU

Novetats arqueològiques al Castell de Sant Iscle (Vidreres)