A l’ermita de Santa Cristina de Lloret de Mar, l’Obreria de Santa Cristina ha iniciat un projecte de reforma del paviment i de col·locació d’infraestructures, a l’interior de l’església, en el subsòl de la nau. Davant d’aquest fet, l’objectiu principal de la intervenció arqueològica era la localització i excavació, aprofitant la realització les obres de reforma, de restes pertanyents a l’hipotètic jaciment romà de Santa Cristina, i/o de l’ermita medieval preexistent a l’actual santuari, construït al segle XVIII.

 
El 21 de desembre de 2013 va tenir lloc una jornada de portes obertes a l’ermita de Sta. Cristina.

L’arqueòleg Joan Llinàs va comentar les troballes que s’havien realitzat.

La intervenció arqueològica, dirigida per Joan Llinàs (Atri Cultura i Patrimoni, SLU), ha permès descobrir les restes de l’església anterior a l’actual, aixecada a partir de 1764, a la segona meitat del segle XVIII, així com set enterraments associats. A banda, s’han descobert fins a 50 forats retallats al subsòl, la majoria forats de pal. La datació d’aquests forats ha estat en general impossible d’establir, llevat d’aquells que estaven relacionats amb alguna estructura (murs, tombes).

L’església antiga, tot i que actualment la primera notícia documental als arxius correspon a l’any 1354, presenta unes característiques arquitectòniques que es remeten a l’estil preromànic (segles IX-X), molt especialment l’absis en planta de ferradura. També les tombes trobades indiquen una cronologia semblant. A l’espera de les anàlisis per radiocarboni, la presència d’una tomba antropomorfa permet parlar també d’una cronologia altmedieval.

Pel que fa al jaciment d’època romana presumiblement existent a les proximitats de l’ermita, no se n’ha trobat cap resta, llevat d’un fragment de ceràmica T.S. Lucente (s. IV-V dC) fora de context.

Font: LLINÀS POL, J. “Santa Cristina (Lloret de Mar, la Selva). Informe de cobriment”. [informe inèdit. Gener 2014]

Ressó de les troballes a la premsa i a internet

L’Obreria de Santa Cristina deLloret de Mar al seu web, l’historiador Joan Domènech a la seva columna en el diari El PuntAvui i la publicació mensual La Marina, han difós aquestes troballes:

Font: http://www.obreria.cat

 

Article de Joan Domènech i Moner

En el seu article al diari El Punt Avui, l’historiador Joan Domènech parla de les troballes arqueològiques al santuari de Santa Cristina de Lloret de Mar (la Selva).

Diari El Punt Avui Comarques Gironines. 25/12/2013, p.12 http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/704027-santa-cristina.html

 

Publicació mensualLa Marina

La Marina. Blanes-Lloret de Mar. Gener 2014. Any I, número 8. Editada per Ràdio Marina.p.1
La Marina. Blanes-Lloret de Mar. Gener 2014. Any I, número 8. Editada per Ràdio Marina. p.3
Troballes arqueològiques a l’ermita de Santa Cristina de Lloret de Mar (la Selva)