El proppassat mes d’agost es va realitzar una excavació arqueològica al jaciment de Can Serra, situat prop d’aquest mas, al terme municipal de Vilobí d’Onyar (la Selva). Promoguda per l’ajuntament de Vilobí d’Onyar i dirigida per l’arqueòleg Joan Llinàs (Atri Cultura i Patrimoni SLU), la intervenció va comptar amb la col·laboració d’un auxiliar d’arqueologia i de set participants d’un camp de treball organitzat pel mateix ajuntament.

El jaciment, un camp de sitges, fou descobert l’any 2004 arran de les obres de construcció de l’AVE Barcelona – Perpinyà. En aquell moment s’hi van excavar prop de 90 sitges, la majoria d’època medieval (segles XII-XIII), tot i que n’hi havia 6 del període ibèric (segles V – IV aC).

Vista general de les excavacions a can Serra. (Autor: Joan Llinàs)

El sector excavat enguany es troba al costat de la línia de l’AVE i prop del mas. S’hi han excavat parcialment quatre noves sitges, que s’han pogut datar en època ibèrica (segles VI – I aC) degut a la ceràmica que s’hi ha trobat (àmfores i vaixella ibèrica i ceràmica a mà, sobretot). En una de les sitges, la troballa de terrissa de procedència itàlica (àmfores itàliques i ceràmica de vernís negre) ha permès precisar-ne la datació i situar-la al segle II aC.

La troballa és interessant perquè permet documentar millor que aquesta part de la plana de la Selva es trobava ja plenament conreada en època ibèrica. Ho refermen també la documentació en el mateix jaciment de noves sitges que encara no han pogut ser excavades i la proximitat amb altres camps de sitges ibèrics, descoberts no fa massa anys, tant a Vilobí d’Onyar mateix com a municipis veïns.

 

Joan Llinàs i Pol

Arqueòleg i historiador

Atri Cultura i Patrimoni SLU

 

 

Descobertes quatre sitges ibèriques a Can Serra, a Vilobí d’Onyar