Aquest article es va publicar a la Revista Aquae, Revista Municipal de Caldes de Malavella núm. 60 p. 45 (2018)

Des de la tardor de 2017 s’estan efectuant excavacions arqueològiques a la Carretera de Llagostera, en una part de l’espai afectat per les obres d’urbanització. Tots els moviments de terres de l’obra (rebaix d’alguns sectors i l’excavació de rases per a la instal·lació de nous serveis) estan condicionats a control arqueològic donada l’alta expectativa arqueològica de l’indret, molt proper a les termes romanes i a la muralla medieval. Fins i tot abans de l’inici estricte de les obres ja es van programar unes primeres prospeccions arqueològiques que van donar resultats positius. Més endavant, el desenvolupament dels treballs d’urbanització ha comportat la descoberta de noves restes, que s’estan excavant actualment.

Vista general de la intervenció arqueològica a mitjans de gener, al costat de la Carretera de Llagostera, excavant i documentant els murs romans. (foto: Emma Llach)

Fins ara, les troballes es concentren en dos sectors al costat sud de la Carretera de Llagostera, a banda i banda de l’encreuament amb el carrer Pla i Deniel, i delimiten una àrea arqueològica paral·lela a la carretera que s’estén al llarg d’uns 50 metres. Els treballs han estat encarregats per l’Ajuntament de Caldes de Malavella, promotor de l’obra, a l’empresa Atri Cultura i Patrimoni SLU, i s’efectuen sota la direcció de l’arqueòleg Joan Llinàs i Pol.

De moment podem avançar que s’han localitzat evidències de diverses construccions d’època romana, pertanyents amb tota probabilitat a la ciutat d’Aquae Calidae, que demostren que l’àrea aleshores urbanitzada s’estenia pel vessant nord i nord-oest del puig de Sant Grau, on hi havia les termes.

Perspectiva de l’excavació arqueològica amb l’ermita de Sant Grau al fons. (foto: Emma Llach)

En el moment de redactar aquest article, 22 de gener de 2018, l’excavació de les restes es troba encara en fase de realització. Els diferents murs i nivells arqueològics identificats no s’han acabat de documentar en la seva totalitat, i manquen els estudis detallats i aprofundits que s’han d’efectuar amb posterioritat al treball de camp: inventari i classificació dels materials arqueològics, memòria científica, contextualització històrica, etc. Així mateix, cal remarcar que no podem descartar l’aparició de noves restes en sectors on encara no s’ha començat a intervenir.

Sens dubte, en les properes setmanes tindrem l’oportunitat de conèixer molt millor i amb més profunditat les característiques i la significació d’aquestes restes arqueològiques que, indubtablement, enriquiran enormement el coneixement que fins ara teníem d’aquesta primera fase de la història de Caldes de Malavella. Ens en farem ressò en els propers números de la revista.

 

Joan Llinàs i Pol

Arqueòleg i historiador

Atri Cultura i Patrimoni SLU

 

Excavacions arqueològiques a la carretera de Llagostera (Caldes de Malavella)