El divendres 28 d’agost vam finalitzar la XVI campanya d’excavacions arqueològiques al castell de Sant Iscle (Vidreres, la Selva), que enguany s’ha realitzat al mes d’agost i ha tingut una durada de quatre setmanes, amb dos camps de treball quinzenals.

El Castell de Sant Iscle de Vidreres a vista de dron (Fotografia de CentinelDrone)

El castell de Sant Iscle, que formava part del Vescomtat de Cabrera, es va construir al segle XII i estigué en funcionament fins a principis del segle XVI. A nivell selvatà, després del castell de Montsoriu, dels castells del Vescomtat de Cabrera que hi ha a la comarca de la Selva és el segon més gran en dimensions. Les excavacions arqueològiques s’hi vénen efectuant anualment des de l’any 2005 mitjançant diversos torns de camps de treball adscrits a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, patrocinats per l’Ajuntament de Vidreres i gestionats pel Grup d’Esplai Vidrerenc i COCAT.

La direcció tècnica és a càrrec de l’arqueòleg i historiador Joan Llinàs i Pol, de l’empresa Atri Cultura i Patrimoni SLU, i pel que fa a la part del lleure, els monitors del Grup d’Esplai Vidrerenc són els encarregats de gestionar l’equip de voluntaris.

Excavant el sector oest, corresponent a l’ampliació del castell del S.XIV. (Foto: Joan Llinàs/ Atri Cultura i Patrimoni SLU)

Els treballs d’aquest any s’han centrat en tres zones del castell i ens han aportat novetats arqueològiques ben interessants:

Entre la façana sud del castell i el fossat hem ampliat el sector que s’està excavant des de l’any 2017, on es continuen documentant restes de les primeres fases del castell, dels segles XII-XIII. Les excavacions, de gran interès, havien deixat al descobert dos panys de muralla i una torre, fins aleshores totalment desconeguts. Aquest any s’ha documentat un nou petit tram d’aquesta muralla, i també la resta d’un paviment de calç i d’un mur anteriors a aquesta muralla. Són noves dades que encara estan en fase d’estudi i esperem poder complementar amb les següents excavacions.

A l’ampliació oest del castell, del segle XIV, hi hem trobat 4 noves sitges medievals, que sumades a les trobades en anteriors excavacions, ja sumen un total de 27 sitges. Les sitges, que servien per emmagatzemar cereals, eren grans recipients globulars excavats en el subsòl que, un cop deixaven de servir, s’omplien de terra, runa i deixalles. En el seu interior hi hem trobat ceràmica de cuina o grisa medieval i restes de fauna. D’aquest material, un cop rentat i siglat, en fem fa l’inventari, el dibuix i l’estudi. Tota aquesta informació que documentem en el treball de camp de l’excavació arqueològica, juntament amb les fotografies, s’incorporarà a la memòria científica de la intervenció arqueològica, que s’ha de lliurar als Serveis d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Excavant les sitges localitzades a la campanya 2020. (Foto: Joan Llinàs/ Atri Cultura i Patrimoni SLU)

Les principals novetats d’aquesta campanya s’han centrat a la muralla nord, on s’ha documentat un nou tram de muralla paral·lel a la que ja era visible. Aquest nou tram de muralla era anterior al que es coneix actualment, i no van arribar a coexistir i funcionar simultàniament. Està pendent de finalitzar la seva excavació i estudi per poder-lo situar en el context de les diverses etapes constructives del castell.

Acabant de documentar la nova muralla trobada al sector nord en la campanya d’aquest any al Castell de St. Iscle de Vidreres (Foto: Joan Llinàs/ Atri Cultura i Patrimoni SLU)

Any darrere any, el castell de Sant Iscle de Vidreres no ens deixa de sorprendre per la gran quantitat i qualitat de la nova informació que podem extreure de les excavacions, i millorar el coneixement científic d’aquest jaciment.

Joan Llinàs i Pol
Arqueòleg i director de projectes d’Atri Cultura i Patrimoni SLU

Documentat un nou tram de muralla paral·lel a la muralla nord al castell de Sant Iscle de Vidreres