Del 30 d’agost al 17 de setembre de 2021 va tenir lloc una nova campanya d’excavacions arqueològiques al castell de Malavella (no de la Malavella o Mala Vella, compte! que és una llegenda). Els treballs, patrocinats per l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb l’ajut de Servei de Monuments de la Diputació de Girona, els ha dut a terme un equip dirigit per l’arqueòleg Joan Llinàs i Pol, d’Atri Cultura i Patrimoni SLU.

La intervenció arqueològica ha tingut com a objectiu continuar l’excavació en extensió de la totalitat del monument, un procés que es va iniciar en un primer període els anys 2001-2007 i que es va reprendre l’any 2016.

Primers dies de la campanya d’excavacions arqueològiques 2021 al castell de Malavella, al turó de Sant Maurici (Caldes de Malavella, la Selva). (Fotografia: ©Joan Llinàs / Atri Cultura i Patrimoni SLU)

El castell de Malavella, construït al segle X, va pertànyer als comtes de Barcelona fins que el 1326 Jaume II el va vendre, com tot el terme de Caldes, a Ot de Montcada i de Pinós (c. 1290- 1341), germà de la reina Elisenda de Montcada. A partir d’aquest moment, el llinatge Montcada varen passar a ser els senyors feudals d’una Baronia formada per Caldes de Malavella, Franciac, Santa Seclina i Llagostera, que històricament es coneix com la Baronia de Caldes i Llagostera. Al mateix segle XIV el castell de Malavella fou abandonat, però va continuar en ús la seva capella, dedicada a Sant Maurici, que va persistir fins al segle XIX, quan fou substituïda per l’ermita actual, construïda al costat de l’antiga.

Fins ara les excavacions han permès documentar que el castell tenia una planta quadrangular, amb un cos principal al centre i una muralla a tot volt, reforçada amb torres quadrades a les cantonades. Aquesta fortificació fou construïda al segle XIII sobre les restes d’un castell anterior, del segle X, aixecat directament sobre l’espectacular xemeneia basàltica d’origen volcànic que forma el turó de Sant Maurici.

En l’excavació arqueològica de l’any 2021 s’ha completat l’excavació en extensió de l’ala nord, amb la documentació total de la muralla, del segle XIII. També s’ha acabat de documentar en aquest espai una antiga habitació que estava adossada a l’exterior del cos principal del castell, i que fou parcialment destruïda quan es va construir la mateixa muralla. Finalment, cal destacar la troballa de les restes d’un mur del castell més antic, del segle X, que ha permès culminar el coneixement arqueològic d’aquest costat nord de la fortificació.

Paral·lelament, també s’ha completat la documentació en planta de la torre de la cantonada nord-oest, per la qual cosa ha quedat el terreny preparat per endegar, en la propera campanya, l’excavació arqueològica del seu interior.

Excavant a l’ala nord del Castell de Malavella. Campanya 2021 (Fotografia: ©Joan Llinàs / Atri Cultura i Patrimoni SLU)

En definitiva, doncs, podem dir que ha estat una campanya d’excavacions ben profitosa i que obre la porta a completar el coneixement arqueològic i científic d’aquest element tan significatiu del patrimoni històric i cultural de Caldes de Malavella.

Joan Llinàs i Pol
Historiador i arqueòleg
Atri Cultura i Patrimoni SLU
Març de 2022

Campanya arqueològica 2021 al Castell de Malavella