El dia 19 de setembre de 2022, des d’Atri Cultura i Patrimoni SLU vàrem començar el control arqueològic de les obres de la Plaça Major de Salitja (Vilobí d’Onyar, la Selva – Girona). En aquestes primeres setmanes de treballs vàrem estar realitzant el control dels moviments de terres de les obres, i es varen començar a localitzar les primeres sitges.

A partir del dia 10 d’octubre es va començar l’excavació arqueològica de les sitges, tot continuant el control arqueològic dels moviments de terres de les obres.

Al llarg d’aquest període, es varen localitzar 20 sitges ibèriques, amb una cronologia dels segles IV-I a.C, que ja s’han excavat.

Paral·lelament a l’excavació de les sitges ibèriques i continuant el control arqueològic de les obres, s’ha localitzat una necròpolis medieval que encara estem excavant. De moment s’han identificat més d’una vintena d’individus.

El passat divendres 2 de desembre a la tarda – vespre es varen fer 3 visites a càrrec de l’arqueòleg i historiador Joan Llinàs, per explicar els resultats provisionals (el control arqueològic i l’excavació encara està en curs) i poder visitar i conèixer de primera mà els dos jaciments localitzats abans que s’acabin els treballs d’excavació i de documentació i que es tornin a tapar les sitges.

Al llarg d’aquests 2 mesos i mig de feines arqueològiques hi han treballat diferents tècnics arqueòlegs i auxiliars d’arqueologia, amb uns resultats molt més sorprenents del que ens esperàvem en un inici. Gràcies a aquestes tasques, podríem dir que Salitja està recuperant una part de la seva història que no hagués estat possible sense aquests treballs arqueològics, que s’han pogut coordinar sense haver de parar les obres en cap moment. Molts jaciments es troben quan es fan obres o moviments de terres, per això són tant importants els controls arqueològics.

Des d’aquestes línies, volem fer un agraïment a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per la confiança, als Serveis d’Arqueologia del Departament de Cultura i a tothom de l’equip d’Atri Cultura i Patrimoni SLU que hi ha treballat: l’Albert, l’Emma, l’Anna, en Pau T., en Pau C., en Gabriel, en Jordi i en Joan. L’arqueologia és una feina d’equip.

Després d’aquesta introducció, com que no tothom té xarxes socials o instagram, us compartim les fotografies i les explicacions que hi hem anat exposant sobre aquests treballs arqueològics.

 

INSTAGRAM:  13/10/2022

Aquesta setmana hem començat a excavar les sitges que s’han localitzat a les obres de la Plaça Major de Salitja (Vilobí d’Onyar, la Selva).

Durant el control arqueològic es van delimitar diferents sitges – en general ibèriques o tardo ibèriques- que ara s’han d’excavar.

Sabeu què és una sitja?
Són forats excavats al subsòl que servien per emmagatzemar els cereals.

Els ibers, una societat agrícola, utilitzaven les sitges com a magatzems per el gra un cop fetes les collites. Posteriorment, també en trobem d’època romana i medieval.

Els cereals eren molt importants per a l’alimentació i també per vendre’ls o intercanviar-los amb altres pobles.

Perquè la collita es conservés a les sitges, es treia l’oxigen amb una primera germinació del gra i es tapava.

Per l’arqueologia i la història és important excavar-les, documentar-les i incloure a la memòria científica totes les dades analitzades i l’inventari fotogràfic i del material que s’ha localitzat a les sitges.

De moment, el fet de localitzar-les ens permet saber que aquesta zona de Salitja ja era habitada als segles II i I aC, a confirmar segons avanci l’excavació arqueològica.

Detalls de la primera setmana d’excavacions [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
Detalls de la primera setmana d’excavacions[Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
Abans d’excavar la sitja [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
Després d’excavar la sitja[Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
 

Prenent cotes de la sitja excavada [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]

INSTAGRAM:  03/11/2022

Continuem amb el control arqueològic a les obres de la Plaça Major de Salitja (Vilobí d’Onyar, la Selva) i amb l’excavació de les sitges ibèriques que s’han anat localitzant.

Ja estem excavant la 16a!

Excavant una sitja de Salitja [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
Simultàniament a l’excavació també realitzàvem el control arqueològic de les noves rases i moviments de terres que es realitzaven [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
La zona de les sitges es va delimitar per excavar amb seguretat mentre continuaven les obres [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
Detall general de l’excavació de les sitges [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
Comentant el material ceràmic localitzat a les sitges [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
 

INSTAGRAM: 18/11/2022  

Continuem amb el control arqueològic a les obres de la Plaça Major de Salitja (Vilobí d’Onyar, la Selva) i amb l’excavació de les sitges ibèriques que s’han anat localitzant.

Ja n’hem excavat 20!

Sitges de la Plaça Major de Salitja [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]

INSTAGRAM: 28/11/2022

Seguim amb el control arqueòlogic a les obres de la Plaça Major de Salitja (Vilobí d’Onyar, la Selva) i amb l’excavació arqueològica.

De moment hem finalitzat l’excavació de les sitges ibèriques i ara estem excavant una petita necròpolis medieval.

Avui el temps ens ha deixat treballar, el divendres havíem acabat amb llamps, trons i tempesta. Fotografia d’avui prenent cotes del jaciment per realitzar la planimetria i la memòria arqueològica.

Sabeu que les intervencions arqueològiques són investigacions científiques?

En el moment de l’excavació el més important és recollir tota la informació durant el treball de camp i llavors s’ha d’inventariar, classificar el material, estudiar-lo, etc. Tot plegat formarà un document (memòria científica) a través del qual podrem contextualitzar-ho i conèixer el passat.
El responsable de fer la memòria és l’arqueòleg/a director/a de l’excavació.

Prenent cotes del jaciment per realitzar la planimetria i la memòria arqueològica. [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]

INSTAGRAM: 03/12/2022

El divendres 2 de desembre es varen fer 3 visites a les excavacions arqueològiques a la Plaça Major de Salitja (Vilobí d’Onyar, la Selva).

Com es va explicar, durant el control arqueològic que s’està realitzant dels moviments de terres, s’han localitzat dos jaciments: un camp de sitges ibèric (segles IV-I a.C) i una necròpolis medieval (segles XII-XIII).

Ja s’han excavat les 20 sitges ibèriques i les restes materials trobades al seu interior estan pendents d’estudi. Quan les sitges deixaven de tenir vida útil per emmagatzemar gra i cereals s’utilitzaven com a abocador.

Ara estem excavant la necròpolis medieval, i ja s’han localitzat 23 individus.

Com a curiositat, es va mostrar un fragment d’àmfora itàlica (s. I a.C) i una fotografia d’una troballa inèdita: un peu de bronze d’una escultura d’Hermes /Mercuri. Aquestes restes suggereixen que la zona estava poblada i obre noves línies d’investigació.

De moment, nosaltres continuem amb el treball de camp i després s’haurà de continuar amb el treball de laboratori i la memòria científica, que serà el document tècnic amb els resultats de les excavacions dels jaciments.

Amb aquests treballs, Salitja coneixerà més la seva història.

1. Visita al jaciment de les sitges. [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
2. Visita al jaciment de la necròpolis. [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
3. Cama de bronze de l’escultura d’Hermes/ Mercuri localitzat al jaciment de sitges. [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
4. L’equip de l’excavació arqueològica el dia 11/11/2022, amb la troballa insitu del fragment d’escultura. [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]
NOTA: si heu arribat fins al final d’aquest article, veureu que en aquest cas s’ha fet una troballa inesperada i que actualment està en fase d’estudi. Us compartim una imatge més ampliada de la que vàrem compartir a instagram, perquè en pugueu veure els detalls. És una troballa excepcional, ja que a les comarques gironines no s’havia trobat cap fragment d’una escultura de bronze d’Hermes/ Mercuri.

Detall de la cama de bronze de l’escultura d’Hermes/ Mercuri localitzada en una sitja de Salitja (Vilobí d’Onyar, Girona). [Fotografia ©Atri Cultura i Patrimoni SLU]

Per part nostra, trobem que és tan important fer una excavació arqueològica, com fer divulgació dels treballs que s’hi realitzen. El patrimoni cultural (arqueològic, històric, documental, etnològic, etc.) és patrimoni de tothom, i si el coneixem, el valorem, i el respectem, l’estimem i el volem preservar per a les futures generacions.

 

L’equip d’Atri Cultura i Patrimoni SLU
Dimarts 6 de desembre de 2022

* El contingut del text i/o imatges es pot compartir sempre que es respecti la propietat intel·lectual, es citi l’autoria i l’enllaç a aquest article de la web https://www.atri.cat/noticia-excavacions-arqueologiques-salitja-vilobi

Notícia: Les excavacions arqueològiques a les obres de la Plaça Major de Salitja